K očkování přicházejte jen se zdravým dítětem. Nezapomeňte přinést zdravotní a očkovací průkaz. Po výkonu, prosíme, rodiče, aby setrvali se svým dítětem ještě 30 minut v čekárně kvůli možným bezprostředním reakcím po očkování.

Současné očkovací látky jsou bezpečné a závažné nežádoucí reakce vyvolané očkováním se objevují velice vzácně. Po každém očkování se ale mohou objevit běžné reakce na očkování jako jsou únava, zvýšená teplota, bolest svalů či kloubů a mírné lokální reakce (zarudnutí, bolest nebo otok v místě vpichu). Tyto příznaky obvykle vymizí během 1–2 dnů.

Očkovací kalendář hrazeného očkování v ČR platný od 1. 1. 2022

Věk dítěte
(termín očkování)
Povinné hrazené očkování Nepovinné hrazené očkování
Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze
u rizikových dětí s indikací)
BCG vaccine SSI
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexavakcína:
Infanrix hexa
(1. dávka)
2. - 3. měsíc Pneumokoková onemocnění Synflorix
Prevenar 13
(1. dávka)
Meningokokové infekce typu B Bexsero
(1. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexavakcína:
Infanrix hexa
(2. dávka)
4. - 6. měsíc Pneumokoková onemocnění Synflorix
Prevenar 13
(2. dávka)
Meningokokové infekce typu B Bexsero
(2. dávka)
11. - 13. měsíců Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexavakcína:
Infanrix hexa
(3. dávka)
12. - 15. měsíců Pneumokoková onemocnění Synflorix
Prevenar 13
(3. dávka)
Meningokokové infekce typu B Bexsero
(3. dávka)
13. - 18. měsíců Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix
M-M-RVAXPRO
(1. dávka)
13. - 24. měsíců Meningokokové infekce typu A, C, W, Y Nimenrix
od 5. roku Covid-19 Comirnaty
(Pfizer, BioNTech)
5. - 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix
M-M-RVAXPRO
(2. dávka)
Záškrt, tetanus, černý kašel dTap vakcína:
Infanrix
Boostrix
(přeočkování)
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna dTap-IPV vakcína:
Adacel polio
(přeočkování)
13. - 14. rok Onemocnení lidským papilomavirem (HPV) Cervarix
Gardasil
Gardasil 9
(2 dávky: 0 - 6 měsíců)
14. - 15. rok Meningokokové infekce typu A, C, W, Y MenQuadfi
Menveo
Nimenrix
Meningokokové infekce typu B Bexsero
Trumenba

V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.

Očkování proti pneumokokovým onemocněním

Očkování proti invazivním onemocněním způsobeným pneumokoky (bakterie Streptococcus pneumonie způsobuje těžce probíhající záněty plic, záněty mozkových blan a středouší) je určeno pro děti od 2 měsíců věku ve schématu 2+1 (2. dávka za 2 měsíce, 3. dávka nejdříve 6 měsíců po 2. dávce). V současné době jsou u nás registrovány dvě očkovací látky: Synflorix – vakcina proti 10 typům pneumokoka, ta je v případě, že 2. dávka je podána do 7. měsíce věku, plně hrazena a Prevenar 13 – vakcína proti 13 typům pneumokoka – rodiče doplácí část ceny vakcíny, nad rámec úhrady státem. Děti starší sedmi měsíců se mohou nechat očkovat za plnou cenu očkovací látky.

Očkovací látka: Synflorix, Prevenar 13

Očkování proti meningokokovým infekcím

Meningokokové infekce jsou závažná bakteriální onemocnění způsobující zánět mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k životu ohrožujícímu selhání organizmu. Existují dva typy očkovacích látek, jedna chrání proti meningokokovým infekcím způsobenými  kmenem typu B (Bexsero), druhá chrání proti meningokokový infekcím způsobenými kmeny typu A, C, W 135, Y (Menveo, Nimenrix). Není možné říci, že jedna vakcína je lepší než druhá, k dosažení maximální ochrany před infekcí je třeba podat oba typy vakcín.  Ve výskytu onemocnění existují dvě období se zvýšeným rizikem, a to kojenecký a batolecí věk, a potom pubertální období. Očkovací schéma se dle  věku začátku očkování skládá z 1- 4 dávek, přeočkování se obecně doporučuje u dětí, které v rizikovém období (např. puberta) mají od základního schématu déle než 5 let.

Od 1. 5. 2020 vláda schválila hrazení očkování proti meningokokům v určitých věkových skupinách – vakcína Bexsero je plně hrazená ze zdravotního pojištění kojencům, je-li očkování zahájeno do ukončeného 6. měsíce věku (schéma 2+1) a vakcína Nimenrix je také plně hrazená pojišťovnami, je-li očkování provedeno od ukončeného 12. měsíce věku (ne dříve) do ukončeného 24. měsíce věku (1 dávka).

Od 1. 1. 2022 je hrazeno očkování proti meningokokům pro děti ve věku 14 – 15 let.

Očkovací látka: meningokok typu A, C, W 135, Y – Nimenrix, Menveo, MenQuadfi, meningokok typu B – Bexsero, Trumenba

Očkování proti infekci lidským papilomavirem (HPV)

Cílem očkování je ochrana proti virům, které způsobují rakovinu děložního hrdla, penisu, análního otvoru nebo genitální bradavice. Očkování se doporučuje provést před zahájením pohlavního života, kdy je jeho účinnost nejvyšší. Hrazená je vakcinace dívkám i chlapcům mezi 13. – 14. rokem věku. Očkovat je možno vakcínou Cervarix (proti 2typům HPV), Gardasil (proti 4 typům HPV) nebo Gardasil 9 (proti 9 typům HPV). Schéma u všech těchto očkovacích látek je dvoudávkové, nutné je tedy podat obě dávky během jednoho roku, nejlépe ve schématu 0 – 6 měsíců.

Očkovací látka: Cervarix, Gardasil, Gardasil 9

Očkování proti onemocnění covid-19

Od ledna 2022 nabízíme také očkovaní proti onemocnění covid-19 vakcínou Comirnaty od společnosti Pfizer/BioNTech. Vakcína je určena pro děti od 5 let a aplikuje se ve 2 dávkách, kdy interval mezi dávkami je 3 týdny. Minimální možná objednávka vakcíny je 30 dávek.  Pokud budete mít o očkování zájem, sdělte nám to prosím předem. Při nízkém zájmu nebude možné objednávku provést.

Očkovací látka: Comirnaty

Dotazník před očkováním dětí – dotazník prosíme vyplnit a podepsat

Doporučení k očkování dětí a adolescentů ve věku od 5 let proti onemocnění covid-19

Nadstandardní očkování

Nadstandardní očkování není hrazeno ze zdravotního pojištění, cenu očkovací látky a její aplikaci hradí rodiče dítěte. Některé zdravotní pojišťovny však přispívají svým klientům na nadstandardní očkování v rámci svých preventivních programů. Aktuální přehled příspěvků naleznete zde.

Očkování proti rotavirům

Rotavirové infekce nejčastěji postihují malé děti do věku 5 let a způsobují akutní střevní potíže s těžkým průběhem vedoucím často až k hospitalizacím. Infekce se šíří orální cestou, tedy nejen kontaktem s nemocným člověkem, ale také kontaktem s kontaminovanými předměty, kterými mohou být například hračky. Proti rotavirům jsou u nás dostupné dvě očkovácí látky, které se podávají rovnou do úst dítěte bez nutnosti aplikace injekce. Očkování je možné zahájit od 6. týdne u dětí, které nebyly očkované proti TBC (u těchto dětí až od 9. týdne). Očkovací látka Rotarix se podává ve 2 dávkách, Rotateq ve 3 dávkách.

Očkovací látka: Rotarix, Rotateq

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění, které je přenášeno ze zvířat na člověka infikovaným klíštětem a způsobí zánět mozku nebo zánět mozkových blan. Výskyt klíšťové encefalitidy v posledních letech celorepublikově stoupá. Očkování proti klíšťové encefalitidě je doporučováno zpravidla u dětí od 3 let, individuálně lze podat i dříve, ale výskyt tohoto onemocnění v nižších věkových kategoriích je minimální. Používané vakcíny se aplikují v základním 3 dávkovém schématu, první dvě dávky za měsíc, třetí za rok. První přeočkování je po 3 letech a každé další za 5 let.

Očkovací látka: FSME-Immun 0,25 ml, FSME-IMMUN 0,5 ml, Encepur

Očkování proti planým neštovicím

Plané neštovice (Varicella) jsou vysoce nakažlivé onemocnění postihující především děti. Způsobuje jej virus Varicella zoster, který u dospělých vyvolává pásový opar. Virus planých neštovic je nebezpečný zejména pro těhotnou ženu, která v dětství onemocnění neprodělala nebo proti němu nebyla očkována. Očkovací látky proti planým neštovicím jsou u nás registrovány dvě. Priorix-Tetra slouží k očkování současně proti spalničkám, příušnicím, zarděnkám (proti těmto nemocem se očkuje povinně) a planým neštovicím. Varilrixem se očkuje jen proti planým neštovicím. U obou očkovacích látek se podávají 2 dávky.

Očkovací látka: Priorix-Tetra, Varilrix

Očkování proti žloutence typu A

Virová hepatitida typu A (žloutenka typu A) je také nazývána nemocí špinavých rukou. Očkovat lze děti od 1 roku věku, zvlášť vhodné je toto očkování doplnit před vstupem do kolektivu (mateřská škola) nebo pokud plánujete s dítětem cestu do zahraničí. Aplikují se dvě dávky v intervalu 6-12 měsíců, dále již není nutné přeočkovávat. Proti žloutence typu A se lze nechat očkovat například vakcínami Havrix 720 Junior monodose pro děti od 1 roku do 15 let (včetně) a dospívající od 16 let výše Havrix 1440.

Očkovací látka: Havrix, Avaxim, Vaqta

Očkování proti chřipce

Očkování je přednostně vhodné pro děti, které trpí závažnými chronickými onemocněními dýchacích cest, ledvin, srdce, střeva, cukrovkou (v těchto případech je plně hrazené), ale preventivně jej lze nabídnout i zdravým dětem. Děti do 9 let, které nebyly dosud proti chřipce očkované, by měly dostat 2 dávky v intervalu cca 6-ti týdnů až 2 měsíců. U starších dětí stačí podání 1 dávky. Očkování pro daný rok je nejvhodnější provést před začátkem chřipkové sezóny (říjen, listopad).

Očkovací látka: Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra

K dispozici je nová vakcína proti chřipce ve formě nosního spreje Fluenz Tetra, která je vhodná pro děti od 2 do 18 let. 

 

Další informace o očkování můžete získat z těchto zdrojů:

Mýty o očkování

www.vakcinace.eu

www.ockovanideti.cz