Ke každé preventivní prohlídce vezměte s sebou zdravotní a očkovací průkaz dítěte, od 3 let věku také moč (ve vyvařené skleničce nebo zkumavce). Pokud je Vaše dítě sledováno u  odborného lékaře (specialisty) nezapomeňte na zprávu z odborného vyšetření.

Obsahem preventivních prohlídek dětí do 18 měsíců věku je:

(vstupní, ve věku 14 dní, 6 týdnů, 3 měsíců, 4 měsíců, 6 měsíců, 8 měsíců, 10 měsíců, 12 měsíců, 18 měsíců)

 • založení zdravotnické dokumentace při převzetí dítěte do péče, získání základních kontaktních údajů
 • anamnéza a zjištění změn zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování
 • fyzikální vyšetření, jehož součástí je:
  1. zjištění délky dítěte, hmotnosti  a obvodu jeho hlavy, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
  2. interní vyšetření
  3. vyšetření psychomotorického vývoje
 • diagnostická rozvaha
 • poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence
 • dále je obsahem preventivní prohlídky:
  • u dětí ve 14 dnech věku – zahájení preventivního podávání vitamínu D proti křivici, vypsání žádanky na vyšetření kyčlí k ortopedovi, které by mělo proběhnout mezi 3. až 6. týdnem věku
  • u dětí v 6 týdnech věku – kontrola výsledku ortopedického vyšetření, orientační vyšetření zraku
  • u dětí ve 4 měsících věku – orientační vyšetření zraku a sluchu
  • u dětí v 6 měsících věku – kontrola vývoje chrupu a poučení rodiče o nutnosti registrace dítěte u zubního lékaře
  • u dětí v 8 měsících věku – orientační vyšetření zraku a sluchu
  • u dětí ve 12 měsících věku – zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, zjištění velikosti velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, posouzení vývoje řeči a chrupu
  • u dětí v 18 měsících věku – kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu, vyšetření zraku a sluchu, posouzení rozvoje řeči a sociálního chování dítěte

Periodické vyšetření dětí od 3 let do dospělosti

(ve věku 3 roky, 5 let, 7 let, 9 let, 11 let, 13 let, 15 let, 17 let, 18 let a 11 měsíců = výstupní)

 • zjištění hmotnosti, výšky dítěte, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • kompletní fyzikální vyšetření
 • vyšetření očí a zraku
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • vyšetření moče
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření genitálu